Darījumu ar nekustamo īpašumu noformēšana

TĀDI DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU LATVIJĀ KĀ PIRKUMS-PĀRDOŠANA, DĀVINĀJUMS, MAIŅA U.C. VEICAMI ATBILSTOŠI LIKUMU UN CITU TIESĪBU AKTU NORMĀM, KURU IEVĒROŠANA IR OBLIGĀTA. ŠO NORMU IEVĒROŠANAI VAR BŪT IZŠĶIROŠĀ IETEKME, NOSTIPRINOT ĪPAŠUMA TIESĪBAS ZEMESGRĀMATĀ, KĀ ARĪ IZŠĶIROT STRĪDUS TIESĀ.

  • Mēs sastādam tāda līguma projektu, kāds ir nepieciešams attiecīgajā darījumā ar nekustamo īpašumu, iepriekš apspriežot ar darījuma pusēm visus darījumā juridiski nozīmīgus apstākļus. Mūsu biroja telpās Jums būs iespēja noskaidrot visus darījuma noteikumus, kā arī likumu un citu tiesību aktu prasības, kas attiecas uz Jūsu darījumu. Mums ir liela pieredze darījumos ar nekustamo īpašumu. Juridiskais birojs „Stelard” nodrošinās procesuālo noteikumu ievērošanu un Jūsu interešu aizsardzību.

  • Mēs pārbaudām juridiski nozīmīgus apstākļus, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, tajā skaitā aizliegumu un ierobežojumu pastāvēšanu (piem., hipotēka, tiesas noteikti ierobežojumi nekustamā īpašuma atsavināšanai, tiesu izpildītāja atzīmes par parāda piedziņu u.c.)

Ja Jūs vēlaties nopirkt, pārdot vai uzdāvināt īpašumu, tad darījuma noformēšanai piedāvājam vērsties pie mums - pieredzējušiem profesionāļiem!